Iedere dag 1% beter

Bij Prodrive werken we met  zelfsturende teams. Zelfsturen duo's in ons geval.
In een zelfsturend team bepaal je samen met je collega:

  • wat de doelen zijn;
  • de manier waarop de doelen het beste kunnen worden bereikt;
  • wie welke verantwoordelijkheid op zich neemt.

Geluk en innovatie snelheid door te werken zonder managers

Het idee erachter is dat je mensen juist niet hoeft te managen.
Wij geloven dat intrinsiek gemotiveerde mensen betere beslissingen nemen, het best tot hun recht komen en het gelukkigst zijn als ze zelf beslissingen kunnen maken.
En dat is een fundamenteel andere opvatting over ‘management’.

The wall of Improvement

Behalve dat iedereen er gelukkiger van wordt, zorgt zelfsturing ook voor een hogere innovatiesnelheid.
In zelfsturende teams kunnen betere en snellere beslissingen genomen worden, omdat iedereen vanuit zijn of haar eigen rolverantwoordelijkheid zelf beslissingen mag nemen.

Bij Prodrive staat verbetering centraal. Het is eigenlijk een gewoonte: ‘the way we do things around here’.
Innovatie is niet slechts een slogan die aan de muur hangt, maar een verantwoordelijkheid die onlosmakelijk met ons en al onze rollen verbonden is.

Van hierarchie naar holocracy

Je kunt op verschillende manieren in een organisatie met zelfsturing werken. Bij Prodrive werken we met het Holacracy-model voor zelfsturing.
Binnen Prodrive krijg je een aantal rollen.
Onder een rol vallen verschillende verantwoordelijkheden die aangeven wat we kunnen verwachten van de persoon die de rol vervult.
Op die manier is het heel duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft in onze organisatie.
Onze Prodrivers zijn ondernemers van hun eigen rollen. Dat betekent dat ze zelf naar eigen inzicht hun rollen vervullen.

Meerdere rollen die samen een gemeenschappelijk doel hebben komen samen in een cirkel.
Deze cirkels en doelen zijn belangrijk, want we maken geen rollen en verantwoordelijkheden zonder dat we het doel duidelijk hebben!

Deze korte video geeft je snel een goede indruk van wat Holacracy is:

 Ten slotte legt Tony Hsieh (CEO van Zappos) in onderstaande video uit waarom Holacracy voor Zappos werkt.